Pixartprinting would like to send you updates on promotions and new products.
You are on the .ro domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE

Notă de informare cu privire la confidenţialitate

a) Operator de date cu caracter personal

Pixartprinting S.p.A., având sediul în Via 1° Maggio, nr.8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italia, e-mail: support@pixartprinting.com ("Pixartprinting"), este compania care, în calitate de Operator de date cu caracter personal, colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal („Regulamentul”).

 b) Scopul prelucrării

Datele din Zona dvs. Personală a site-ului www.pixartprinting.it („Site-ul”) și datele pe care ni le furnizați folosind serviciile de contact prin e-mail, telefon și chat puse la dispoziţia dvs. în secțiunea „Contactați-ne” din Site sunt necesare pentru a fi în măsură să răspundem semnalării sau solicitării de informații.
Dacă ne contactați telefonic, capelul poate fi înregistrat, astfel încât să putem îmbunătăți Serviciul clienți și să eficientizăm intervenția operatorilor noștri.

Ca urmare a contactării, Compania va putea folosi adresa dvs. de e-mail pentru a vă invita să completați chestionare cu privire la experiența și satisfacția dvs. vizavi de Serviciul Clienți. Veți fi întotdeauna liber să nu completați chestionarul respectiv. 

Dacă ați raportat o experiență deosebit de negativă, Serviciul Clienți s-ar putea să vă contacteze telefonic (sau prin e-mail, în cazul în care nu există niciun răspuns) pentru a obţine mai multe informații suplimentare cu privire la disconfortul pe care l-ați suferit și pentru a lua măsurile necesare pentru remedierea acestuia.

 c) Consimţământul

Consimțământul dvs. nu este necesar:

- pentru gestionarea semnalării sau solicitării de informații, în conformitate cu art. 6, lit. b) din Regulament.

- pentru a înregistra convorbirea telefonică, sau pentru a vă invita să completați chestionare cu privire la experiența și satisfacția dvs. vizavi de Serviciul Clienți, precum și pentru a vă putea recontacta telefonic după primirea feedbackului dvs. deosebit de negativ cu privire la serviciul nostru de asistență în conformitate cu art. 6, paragraful 1, lit. f) din Regulament, pe baza interesului nostru legitim de a îmbunătăți Serviciul Clienți și, în general, a relației cu clienții noștri. Fără a aduce atingere posibilităţii de a solicita să nu primiţi mai multe invitații pentru completarea chestionarelor făcând clic pe linkul corespunzător din partea de jos a fiecărei comunicări sau prin solicitarea de a fi trimise la adresele indicate la paragraful i).

d) Date obligatorii și date opționale

Datele pe care le furnizați folosind serviciile de contact prin e-mail, telefon și chat puse la dispoziţia dvs. în secțiunea „Contactați-ne” a Site-ului sunt necesare pentru gestionarea semnalării sau pentru a putea răspunde solicitărilor dvs. 

În plus, fără adresa dvs. de e-mail, nu vă vom putea trimite chestionare cu privire la experiența dvs. și gradul de satisfacție privind Serviciul Clienți și vă vom contacta în caz de feedback deosebit de negativ.

 e) Modalități de prelucrare a datelor

Datele dvs. vor fi prelucrate în principal în mod computerizat pentru a gestiona solicitarea și pentru a vă putea contacta din nou.

Datele vor fi prelucrate în conformitate cu reglementările în vigoare și, în orice caz, pentru a garanta securitatea și confidențialitatea acestora și pentru a preveni dezvăluirea sau utilizarea neautorizată a acestora, modificarea sau distrugerea acestora.

f) Perioada de păstrare

Dacă v-ați înregistrat pe Site, datele dvs. vor fi păstrate pe toată durata de valabilitate a înregistrării pe Site și în orice caz până la sfârșitul anului fiscal următor anulării înregistrării utilizatorului.

 În alte cazuri, datele vor fi păstrate pe durata necesară gestionării în mod corespunzător a cererii dvs. și pentru a ne permite îmbunătățirea serviciului; în special, datele vor fi pastrate până la sfârșitul anului fiscal următor solicitării de informații și ulterior vor fi șterse sau păstrate în formă anonimă sau agregată.
Eventualele apeluri înregistrate vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 90 de zile de la data apelării și apoi vor fi șterse definitiv.

 Dacă acceptați invitația de a completa unul dintre chestionarele cu privire la experiența și satisfacția dvs. vizavi de Serviciul Clienți, impresiile și opiniile dvs. vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 12 luni, iar ulterior vor fi distruse sau făcute anonime.

 g) Beneficiarii prelucrării datelor

Datele dvs. nu vor fi dezvăluite și vor putea fi comunicate, pentru gestionarea semnalării/solicitării dvs., persoanelor autorizate cu prelucrarea datelor și Responsabililor interni cu prelucrarea datelor de la  Direcția Customer Care a Pixartprinting, precum și, în calitate de Responsabil extern cu prelucrarea datelor, companiei însărcinate, în numele nostru, cu administrarea Serviciul clienți și al platformelor de gestionare a apelurilor telefonice.

 h) Transmiterea datelor în afara Uniunii Europene

Pentru a gestiona în mod corespunzător Serviciul Clienți, datele dvs. cu caracter personal vor fi transferate către țări din afara Uniunii Europene, precum Tunisia.
Chiar și destinatarii menționați la punctul anterior g) vor putea transfera datele tale personale către țări din afara Uniunii Europene ca parte a exercitării activităților desfășurate în favoarea Companiei exclusiv în scopurile indicate în această declarație.

În ambele situații, datele dvs. vor fi transferate în conformitate cu garanțiile, măsurile și drepturile oferite de legislația privind confidențialitatea (legislation on privacy)Printr-o simplă solicitare (a se vedea paragraful i) din nota de informare) puteți primi mai multe informații referitoare la transferul datelor dvs. și la garanțiile oferite pentru protecția acestora.

 i) Drepturile dvs.

Prin comunicare care urmează să fie trimisă Responsabilului intern de la  Direcția Customer Care, către Pixartprinting S.p.A., Via 1° Maggio nr.8, 30020 - Quarto d’Altino (VE), Italia, e-mail: support@pixartprinting.com, puteți oricând să vă exercitați drepturile (rights) 

prevăzute de art. de  15 - 23 din Regulament, inclusiv cunoaşterea datelor pe care le prelucrăm, cum și în ce scopuri le folosim, modificarea datelor pe care ni le-ați furnizat sau să le ștergeți, să ne cereți să limităm utilizarea datelor dvs. sau să avem o copie, să le primiţi într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit de un dispozitiv automat.

În plus, accesând Zona Personală, veţi putea oricând să accesați datele dvs., să le actualizați sau să le ștergeți.

 Îți reamintim că, dacă alegi să folosești aceleași acreditări pentru Site-ul Pixartprinting și Site-ul Gifta (www.gifta.com), modificările făcute în unul dintre cele două conturi se vor reflecta și în celălalt. În special, dacă alegi să îți exerciți dreptul de a-ți șterge datele, acest lucru va afecta ambele conturi, fără posibilitatea de a limita efectul la unul dintre site-urile în cauză. 

 j) Reclamaţie către Autoritatea de control competentă pentru protecția datelor cu caracter personal

Vă reamintim că, dacă nu sunteți mulțumit de răspunsurile primite de la Pixartprinting (în conformitate cu paragraful i) de mai sus, puteți, în orice caz, dacă credeți că prelucrarea care vă privește încalcă prevederile Regulamentului, să faceți reclamație către Autoritatea Garant pentru protecția datelor cu caracter personal (www.garanteprivacy.it) sau către Autoritatea Garant din Ţara în care domiciliați stabil, în care lucrați sau din locul unde s-a produs presupusa încălcare.

 k) Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal (Data Protection Officer) și Reprezentantul Pixartprinting în Regatul Unit

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal, în conformitate cu art. 37 din Regulament, poate fi contactat la adresa de e-mail: dpo@pixartprinting.com.

Tradeprint Distribution LTD, cu sediul social în Fairprint House 2 Fulton Road DD2 4SW, Dundee, Regatul Unit, Număr TVA GB682851211, conform legislației privind confidențialitatea din Regatul Unit, acționează ca reprezentant al Pixartprinting în domeniul confidențialității în Regatul Unit și poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail ukrepresentative@pixartprinting.com („Reprezentantul”). În special, Reprezentantul servește drept punct de contact pentru solicitările în ceea ce privește confidențialitatea din partea ICO, clienților Pixartprinting din Regatul Unit, subiecților destinatari ai activității de targeting, vizitatorilor site-ului Web sau persoanelor vizate ale căror date personale sunt procesate de Pixartprinting în Regatul Unit.

 l) Legea aplicabilă

Prelucrarea datelor dvs. va avea loc în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 Regulamentul general privind protecția datelor și legislația națională aplicabilă.

  

Vă informăm că politica privind confidențialitatea a fost actualizată la 06.08.2021.

Legislația aplicabilă cu privire la confidențialitate prevede să nu fie necesar consimţământul dvs. specific pentru transferul către Ţări terțe, deoarece transferul de date se face pe baza adoptării de garanții adecvate sau de acțiunea unor norme corporative obligatorii menționate la articolele 46 și 47 din Regulament, în special în ceea ce privește Tunisia, bazat pe adoptarea unor clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană în conformitate cu art. 46, p.2 din Regulament.

Prin urmare, transferul datelor dvs. către Ţări terțe va avea loc în deplină conformitate cu garanțiile, măsurile și drepturile prevăzute în actele enumerate mai sus. Prin simplă solicitare, puteți primi mai multe informații cu privire la garanțiile adecvate adoptate pentru a permite transferul datelor dvs., precum și mijloacele de obținere a acestor date sau locul în care acestea au fost puse la dispoziție.

Articolele 15 - 23 din Regulament recunosc drepturi specifice, inclusiv:

Dreptul de a se opune prelucrării: Utilizatorul are dreptul să se opună anumitor tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv prelucrarea bazată pe interesul legitim al Companiei sau prelucrarea efectuată în scopuri de marketing direct;

- Dreptul de a fi informat: Utilizatorul are dreptul de a primi informații clare, transparente și ușor de înțeles despre modul de utilizare a datelor sale personale și exercitarea drepturilor sale;

- Dreptul de a accesa datele personale: Utilizatorul are dreptul de a accesa propriile date personale (în măsura în care acestea fac obiectul prelucrării de către Companie) și de a solicita, în orice moment ulterior, informații suplimentare cu privire la prelucrare (de ex. ce date care îl privesc sunt prelucrate, scopul prelucrării, categoriile de date în cauză, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt transmise datele, perioada de păstrare sau criteriile utilizate pentru a determina această perioadă). Astfel utilizatorul va fi informat și va putea verifica dacă Compania folosește datele sale personale în conformitate cu legislația actuală privind protecția datelor cu caracter personal;

- Dreptul la actualizare și modificare: Utilizatorul are dreptul de a obține corectarea datelor sale personale dacă acestea sunt inexacte sau incomplete. Dacă Utilizatorul este înregistrat pe Site, va avea posibilitatea de a modifica, corecta sau actualiza datele sale personale în orice moment, accesând contul său;

- Dreptul de anulare: Cunoscut și sub denumirea de „dreptul de a fi uitat”, acesta permite utilizatorului să solicite anularea sau ștergerea datelor sale personale în cazul în care nu există motive obligatorii ce determină necesitatea păstrării acestora de către Companie. Nu există un drept absolut la anulare, care va fi, prin urmare, echilibrat cu nevoile Companiei (de ex. nu va putea fi solicitată anularea datelor pe care Compania este obligată să le păstreze pentru a îndeplini o obligație legală sau în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță);

- Dreptul de a limita prelucrarea: Utilizatorul are dreptul de a „bloca” sau limita utilizarea ulterioară a datelor sale personale. Dacă prelucrarea a fost supusă limitării, Compania poate păstra în continuare datele personale ale utilizatorului, însă nu le va putea prelucra ulterior. În cazul exercitării dreptului, Compania va întocmi liste specifice ce conțin detaliile subiecților care au solicitat limitarea prelucrării datelor personale, pentru a se asigura că restricția este respectată;

- Dreptul la portabilitate: Utilizatorul are dreptul de a obține propriile date într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de un dispozitiv automat și de a le reutiliza în scopuri proprii în cadrul diverselor servicii. Acest drept trebuie înțeles ca limitat la datele colectate ca parte a stipulării sau executării unui contract cu Utilizatorul sau pe baza consimțământului acestuia.

Produsele sunt adăugate în coș
Lucrare

Salut! Ai produse salvate anterior în coșul de cumpărături: ce dorești să faci?

Produsele au fost adăugate cu succes! Datele de livrare au fost actualizate Mergi la coş