You are on the .ro domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(US)
CLOSE
Politica de confidențialiate

În conformitate cu articolul. 13 d. lgs. 30 iunie 2003. 196 ("Regulament cu privire la protecţia datelor cu caracter personal" "), următoarele informații descriu modul în care Pixartprinting tratează informațiile personale primite prin intermediul site-ului său ("Site-ul"), precum și prin alte mijloace.

Procesorul datelor

Procesorul datelor cu caracter personal este Pixartprinting S.p.A. a socio unico
A Cimpress Company (denumit în continuare "Pixartprinting"), cu sediul în via 1° Maggio, 8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italia.

Categoria şi natura datelor prelucrate

Pixartprinting va prelucra datele cu caracter personal colectate pe parcursul navigării și utilizării Site-ului, precum și în momentul înregistrării şi al efectuării de comenzi, prin intermediul instrumentelor electronice şi automatizate (v. şi următoarea secţiune, "Cookie").

Finalitate

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele scopuri:
a) îndeplinirea obligațiilor strâns legate de şi necesare pentru utilizarea Site-ului, înregistrarea și accesul la zonele rezervate de pe Site, pentru timiterea comenzilor şi gestionarea raportului contractual;
b) răspunderea la solicitări specifice;
c) îndeplinirea obligațiilor legale;
d) măsurarea nivelului de satisfacție a clienților şi crearea de statistici, precum și trimiterea de comunicări promoționale și newslettere (prin email,  telefon, SMS, poştă, de asemenea prin instrumente automate) folosind datele de contact furnizate în momentul completării formularului de înregistrare online;
e) tratarea informațiilor cu privire la utilizarea Site-ului (precum frecvența de utilizare, modalitatea, obiceiuri, interese, statistici, comenzi, etc), prin folosire de cookie-uri (vezi secţiunea "Politica Cookies Pixartprinting" );

Natura obligatorie sau opțională de furnizare a datelor şi consecinţele unui eventual refuz

În ceea ce privește scopurile indicate la punctele a), b) și c) transmiterea datelor personale către Pixartprinting este obligatorie, iar pentru prelucrarea acestora nu este necesar acordul tău. Orice refuz de a furniza date poate face imposibil pentru Pixartprinting punerea în aplicare contractul și onorarea comenzilor. Furnizarea datelor solicitate în câmpurile care nu sunt obligatorii din formularul de înregistrare este opțională.
Furnizarea de date în scopurile menționate la punctele d) și e) este opțională, iar un eventual refuz va avea nici o consecință.
Conținutul contractului de vânzare este arhivat de către Pixartprinting și poate fi trimis prin email, împreună cu termenii și condițiile de vânzare. Detalii cu privire la cele mai recente comenzi sunt disponibile pe pagina personală a fiecărui client.

Modalităţi de prelucrare

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de instrumente automatizate, strict legate de finalitatea acestora, pentru perioada de timp strict necesară pentru a atinge scopurile pentru care au fost colectate sau pentru a se conforma cu orice obligații legale. Se iau măsuri speciale de securitate pentru a preveni pierderea de date, folosirea lor ilicită sau neautorizată. Informațiile colectate sunt stocate într-un mediu sigur.

Divulgarea datelor

Datele cu caracter personal nu vor fi divulgate și pot fi comunicate în Italia sau în alte țări din UE în scopul de mai sus, către terți care acționează pentru sau în numele Pixartprinting, cum ar fi cei însărcinaţi cu livrarea produselor, instituții financiare, consultanții noștri juridici și fiscali, outsourceri, etc.
În conformitate cu cele menționate mai sus, datele pot fi comunicate personalului Pixartprinting sau celor responsabili cu prelucrarea lor.
Responsabilul cu prelucrarea pentru Pixartprinting este Directorul Comercial. O listă actualizată a persoanelor responsabile cu prelucarea este disponibilă la sediul central al companiei.

Drepturile

Vă informăm că Politica de confidențialitate îţi dă dreptul la exercitarea anumitor drepturi.
În orice moment, puteți obține: a) confirmarea existenței datelor cu caracter personal care vă privesc, chiar dacă nu au fost încă înregistrate, și comunicarea acestora în formă inteligibilă; b) originea datelor cu caracter personal, scopurile și metodele de prelucrare și logica aplicată în cazul prelucrării cu instrumente electronice; c) indicații cu privire la identitatea titularului și a persoanele responsabile, şi a persoanelor sau categoriilor de persoane cărora datele le pot fi comunicate sau care pot intra în posesia lor; d) actualizarea, rectificarea, integrarea datelor, precum și anularea, anonimizarea sau blocarea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a celor care nu trebuie să fie păstrate în scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior; e) confirmarea faptului că operațiunile menționate la litera d) au fost aduse la cunoştinţă, şi în ceea ce privește conținutul lor, de cei cărora le-au fost dezvăluite datele, cu excepția cazului în această conformitate se dovedeşte imposibilă sau implică utilizarea de mijloacele în mod clar disproporționate comparativ cu drepturile protejate. Persoana în cauză, în conformitate cu art. 7 din Politica de confidențialitate, are de asemenea dreptul de a se opune, din motive legitime, prelucrării datelor cu caracter personal, chiar dacă sunt relevante pentru scopul colectării, precum și prelucrării datelor cu caracter personal în scopul de a trimite comunicări promoționale sau cu altă finalitate pentru care s-a dat acordul.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei comunicări către Pixartprinting S.p.A. a socio unico
A Cimpress Company, 30020 Quarto d'Altino (VE), Via I Maggio n. 8, tel. 0422 823301, email info.it@pixartprinting.com

Pixartprinting foloseşte cookie-uri pentru a oferi servicii care îmbunătățesc experiența de navigare a utilizatorilor.

Politica Cookies Pixartprinting

Rev. 1 - 28/05/2014

Download PDF

Public Procedural directory