Pixartprinting would like to send you updates on promotions and new products.
You are on the .ro domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE

Termeni şi condiţii de vânzare

Achizițiile efectuate pe Pixartprinting.it ("Site-ul"), sunt reglementate de următoarele  condiții ("Termenii").

Făcând click pe "Sunt de acord" acceptați fără limitări sau rezerve Termenii.

Site-ul este deținut de Pixartprinting S.p.A. Sub rezerva gestionării și coordonării Cimpress plc cu sediul pe via 1° Maggio, 8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italia, TVA IT04061550275, Codul Fiscal 04061550275 ("Pixartprinting").

1. SERVICIILE

1.1 Site-ul oferă servicii web to print (“Servicii”) precum serviciul de tipărire personalizată a unor conținuturi (care nu include, după cum se specifică mai bine în paragrafele următoare, niciun serviciu editorial sau de verificare privind eventualele încălcări ale drepturilor terților).

1.2 Pentru a accesa Serviciile trebuie să vă înregistraţi (pe site). În momentul conexiunii, utilizatorilor li se va solicita să specifice dacă doresc să  se înregistreze și  prin urmare dacă  doresc să facă achiziții în calitate de companie, firmă individuală/liber profesionist, individual sau în colaborare, specificând, de asemenea, nationalitatea utilizatorului. Doar achizițiile efectuate de utilizatori privați vor fi supuse normelor aplicabile pentru consumatori.

Datele de identificare utilizate pentru accesul pe site pot fi folosite și pentru înregistrarea pe site-ul www.gifta.com (site-ul Gifta), întotdeauna interconectat cu Pixartprinting S.p.A., cu mențiunea că pe site-ul Gifta utilizatorul are posibilitatea de a alege date de identificare diferite. Înregistrarea pe site-ul Gifta este întotdeauna opțională.

1.3 Toate prețurile finale ale produselor afişate pe site sunt în euro și pot fi vizualizate cu sau fără TVA, în funcție de țara sau de tipul de înregistrare. Prețurile produselor pot fi supuse unor variații periodice.

Pentru anumite produse și oferte costurile de livrare sunt incluse. Pentru restul produselor acestea sunt suportate de către utilizator.

2.  ALEGEREA PRODUSULUI, COMANDA ŞI MODALITĂȚILE DE ACHIZIŢIONARE

2.1 Odată autentificat, utilizatorul poate trece la selectarea produselor descrise în secțiunile relative, selectându-le pe rând, personalizându-le și indicând cantitățile dorite in coșul de cumpărături. Între unele imagini furnizate în scop informativ și produsul livrat pot exista mici diferențe.

2.2 Dacă utilizatorul nu optează pentru imagini sau grafică sugerate de Pixartprinting pentru unele produse, odată confirmată cererea de comandă și efectuată plata (cu excepția opțiunilor ramburs și transfer bancar), vi se va cere să finalizaţi comanda prin încărcarea conținutului care urmează să fie printat în "Zona trimitere fișier". Utilizatorul este singura persoană responsabilă pentru verificarea conținutului, ortografiei și a fișierelor grafice încărcate.

2.3 În cazul în care există probleme tehnice care împiedică Utilizatorul să încarce fișiere în „Zona trimitere fișier” corespunzătoare de pe Site, Utilizatorul va putea utiliza serviciile unor terți de partajare a fișierelor, pentru a partaja fișiere cu Pixartprinting. Pixartprinting va păstra dovada primirii fișierului, menționând primirea acestuia pe ecranul din contul de Utilizator de pe Site. Utilizatorul declară și garantează că este titularul tuturor drepturilor referitoare la utilizarea conținutului încărcat prin serviciul extern de partajare fișiere. De asemenea, Utilizatorul declară și garantează că conținutul încărcat nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală al terților și că nu aduce prejudicii imaginii, onoarei, decorului, integrității morale sau în orice caz, nu cauzează niciun prejudiciu material și moral ca urmare a imprimării imaginilor sau a conținutului încărcat de către însuși Utilizatorul.

După selectarea articolelor dorite, veţi vedea un ecran pentru trimiterea comenzii, unde sunt furnizate detalii privind costurile și cheltuielile totale.

Cu toate acestea, Părțile convin ca, fără a aduce atingere momentului încheierii contractului menționat anterior, transferul dreptului de proprietate asupra Produselor de la Pixartprinting către Utilizator va avea loc la predarea acestora către curier, în conformitate cu articolul 8 de mai jos.

 

3. Plata 

Clientul poate achiziționa produse online și plăti prin card de credit (Visa sau MasterCard), prin PayPal, Klarna, prin cec bancar sau ramburs, după cum este indicat pe site, urmând instrucțiunile pentru procesul de cumpărare.

Informațiile necesare pentru plată vor fi trimise prin protocoale criptate instituției însărcinate de Pixartprinting cu serviciile de plată electronică la distanță, fără posibilitatea de acces de către terți.

Plățile trebuie să fie făcute în avans și, numai după plata și încărcarea fișierul "conform" de către utilizator, elementele selectate  vor fi puse în producție.

Pentru plăți prin transfer bancar, producția va începe numai după retragerea sumei și, în consecință, livrarea poate fi amânată cu 2-3 zile, la care se adaugă timpul necesar  imprimării și expedierii. În acest caz trebuie să introduci și numărul de comandă în descrierea de plată, pentru a face posibilă  identificarea tranzacției.

Pentru plata ramburs, comanda merge direct în faza de producție, după încărcarea fișierului "conform". Această metodă de achiziție nu afectează,  prin urmare,  timpul de livrare. Facturarea produselor achiziționate se va face direct în faza de  expediere. Pixartprinting  își rezervă în orice caz dreptul de a refuza această metodă de plată. În acest caz, utilizatorul va fi contactat imediat pentru a cădea de acord în privința modalității de plată.

Factura va fi pusă la dispoziția clientului în secțiunea dedicată, de pe pagina personală: responsabilitatea accesării, printării și  păstrării acesteia în conformitate cu reglementările în vigoare îi revine clientului.

4. Responsabilitatea utilizatorilor pentru conţinutul încărcat

4.1 Selectarea conținutului și a imaginilor care urmează să fie printate, precum și achiziționarea de autorizații necesare reproducerii lor, dacă este necesar, reprezintă responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Pixartprinting nu va verifica în niciun caz conținutul  cu excepția specificațiilor tehnice și compatibilității grafice cu specificațiile necesare.

4.2 Pixartprinting  nu va fi în nici un fel responsabil pentru utilizarea neautorizată a imaginilor din partea  utilizatorilor sau pentru orice fel de încălcare a drepturilor terților asupra lor.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate consecințele încărcării conținutului și imaginilor care urmează să fie tipărite pe Site. În scopul utilizării conținutului încărcat de către Utilizator, acesta din urmă declară că deține, a verificat și garantează că deține permisele, licențele, drepturile și/sau autorizațiile necesare pentru a încărca un astfel de conținut pe Site și pentru a-l utiliza ca parte a Serviciilor, inclusiv reproducerea prin impimare. Pixartprinting își declină orice responsabilitate privind astfel de conținuturi, confidențialitatea, utilizarea, publicarea și/sau difuzarea acestora.

Utilizatorul  degrevează Pixartprinting  și, de asemenea, se angajează și garantează să îl scutească, de orice răspundere față de terțe părți care se pot plânge de încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, deteriorarea imaginii, onoarei, demnității, integritații morale sau orice fel de daună patrimonială și non- patrimonială, ca urmare a tipăririi imaginilor și conținutului încărcate de către utilizator.

4.3 Utilizatorul ia la cunoștință și se obligă să respecte specificațiile tehnice prezente pe Site referitoare la compoziția și utilizarea permisă a materialelor care reprezintă produsele. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate în acest sens și prin urmare exonerează Pixartprinting, angajându-se, de asemenea, să o absolve de orice răspundere, inclusiv pentru daune materiale sau morale, pentru utilizarea Produselor în mod incorect sau neconform cu specificațiile tehnice ale acestora de către Utilizator sau o terță parte.

4.4 Pixartprinting își rezervă în orice caz, dreptul de a bloca, și după caz, de a anula,  orice comandă al cărei conținut este defăimător, violent sau contrar  în vreun fel ordinii publice și bunelor moravuri.

5. Verificarea automată a fişierelor încărcate

5.1 Sistemul Pixartprinting verifică automat compatibilitatea la nivel de format, dimensiune, rezoluție și prezență a fonturilor deschise, fonturile și conversia acestora la curbe, orice overprint alb și prin perforare, precum și adaptarea oricărei culori Pantone la profilul cel mai bun pentru imprimarea cerută (sistemul nu furnizează detalii despre culorile Pantone din dosar, dar le convertește direct  în CMYK).Sistemul de verificare nu efectuează verificări referitoare la posibilele încălcări ale drepturilor terților.

Î5.2 n caz de neconformitate cu fișierele trimise, comanda va fi blocată de sistem. Dacă se întâmplă acest lucru, vei fi notificat prin email și vei fi rugat să reîncarci un fișier nou, fapt ce comportă amânarea ulterioară a datei de livrare.

În cazul în care sistemul nu detectează diferențe, fișierul va trece automat în producție.

6. Opţiunea de verificare cu operator a fişierelor încărcate

6.1 Prin intermediul opțiunii “Verificare fișier” puteți cere societății Pixartprinting, în urma plății unei sume suplimentare, verificarea compatibilității între specificațiile fișierului și tipărirea necesară.

Selectând această opțiune, Pixartprinting va verifica grafica de pe layere, conturul, marginile de siguranță, distanța elementelor grafice față de marginea printului, orientarea față-verso, cerințele specifice pentru reviste și/sau cataloage (dimensiunea cotorului, numărul de pagini, fişierul pentru copertă) ale fişierului .pdf , corectitudinea setării grafice în cazul în care este necesară plierea printului.

În orice caz, sistemul de verificare cu operatorul a fişierelor încărcate nu include un control exhaustiv al așezării in pagină, ortografiei, sau al eventualelor fotografii omise în reviste, cataloage sau cărți.

7. Opţiunea de retipărire free reprint

7.1 În caz de erori în crearea documentului sau dacă produsul primit nu corespunde cerințelor utilizatorului, opțiunea "Free Reprint" permite utilizatorului să obțină o retipărire rapidă și fără costuri suplimentare.

Opțiunea de a retipări "Free Reprint" este valabilă numai pentru utilizatorii rezidenți în Italia.

7.2 Pentru a profita de această opțiune, utilizatorul trebuie să o selecteze in faza inserării cererii de comandă. Serviciul este cu plată și include o singură retipărire pentru fiecare comandă.

Opțiunea de a retipări "Free Reprint" este accesibilă din pagina personală până la orele 18 ale celei de-a treia zi lucrătoare de la livrarea produsului.

Pentru a profita de posibilitatea de a retipări gratuit este de ajuns să trimiteți un fișier nou corect. Odată activată opțiunea “Free Reprint", Pixartprinting va trimite un curier pentru a prelua produsele nesatisfăcătoare a doua zi după cerere, la aceeași adresă la care s-a efectuat si livrarea. Pixartprinting va trece apoi la printarea fișierului modificat, cu aceleași caracteristici ale comenzii anterioare (cantitate, materiale, timp de livrare, etc.) și fără costuri suplimentare, în termen de 72 de ore de la încărcare.

8. Timpii de livrare şi expediere

Livrarea produselor se va face la datele selectate de către utilizator în momentul plasării estimatului. Termenii sunt calculați de la finalizarea comenzii, și anume de la încărcarea fişierului și primirea confirmării. Datele de livrare sunt valabile pentru cea mai mare parte a teritoriului naţional. Pentru insulele și zone îndepărtate se mai adaugă două sau mai multe zile lucrătoare.

Comanda nu este finalizată decât în momentul încărcării fișierului de către utilizator și a efectuării plății corespunzătoare. În cazul în care utilizatorul nu încarcă fișierul în termen de 15 zile de la data comenzii, comanda va fi anulată, iar utilizatorul va fi rambursat în caz de plată confirmată.

Transportul și livrarea au loc în termenii selectați în cererea de comandă cu condiția finalizării comenzii înainte de ora 18:00 ale aceleași zile, sau 10:00 pentru livrări în 24 de ore. Recepțiile fișierelor sau confirmările de plată primite după 18: 30/10:00 se consideră a avea loc în următoarea zi lucrătoare.

Nu efectuăm livrări la târguri.

Ca zile lucrătoare sunt definite zilele de luni până vineri, excepție făcând 1/1, 6/1, 4/25, 1/5, 2/6, 8/15, 1/11, 8/12, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, a doua zi de Paște.

Pixartprinting nu va fi responsabil in niciun fel pentru posibilele daune cauzate de întârzieri în livrare.

9. Dreptul de renunțare/retragere

Aveţi dreptul de a rezilia contractul, fără a da niciun motiv, în termen de 14 zile. Perioada de renunțare expiră după 14 zile în cazul unui contract de vânzare: "prin care Dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul indicat de Dumneavoastră, intră în posesia fizică a bunurilor".

Pentru a vă exercita dreptul de renunțare, trebuie să ne informaţi cu privire la decizia de a vă retrage/de a renunța din prezentul contract printr-o declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau email) la următoarea adresă:

Pixartprinting S.p.A. - Sub rezerva gestionării și coordonării Cimpress plc
Via 1° Maggio, 8
30020 Quarto d'Altino VE
Italia
T. +39 0422 823301 
F. +39 0422 780516
support@pixartprinting.com

Pentru a respecta termenul-limită de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Efectele retragerii

Dacă vă retrageți din prezentul contract, vă vom rambursa toate plățile primite, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din alegerea unui tip de livrare diferit de cel mai ieftin tip de livrare standard, oferit de noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz nu mai târziu de 14 zile de la data în care am fost informați despre decizia Dumneavoastră de retragere din prezentul contract. Aceste restituiri se vor face folosind aceleași mijloace de plată utilizate de Dumneavoastră pentru tranzacția inițială, exceptând cazul în care ați specificat în mod expres altă metodă; în orice caz, o astfel de rambursare nu ar trebui să implice nicio taxă.

Sunteți rugat să înapoiați bunurile sau să ni le înmânați personal fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 14 zile de la data la care ați comunicat retragerea din prezentul contract. Termenul este respectat dacă trimiteți înapoi bunurile înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Costurile de returnare a produselor revin utilizatorului.

Excepții de la dreptul de retragere

Dreptul de retragere prevăzut la articolele 52 - 58 pentru contractele la distanță și contractele negociate în afara spațiilor comerciale nu se aplică în ceea ce privește:

a) contractele de servicii după executarea completă a serviciului în cazul în care performanța a început cu acordul prealabil exprimat de consumator și acceptarea pierderii dreptului de retragere ca urmare a  executării integrale a contractului de către comerciant;

b) livrarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care comerciantul este în măsură să le controleze, care pot apărea în timpul perioadei de retragere;

c) furnizarea de bunuri confecționate după specificații sau personalizate în mod clar;

d) furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid;

e) livrarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de igienă sau legate de protecția sănătății și au fost desigilate după livrare;

f) furnizarea de bunuri care, după livrare, prin natura lor,au fost inseparabil amestecate cu alte elemente;

g) furnizarea de băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit la încheierea contractului de vânzare, a căror livrare poate avea loc numai după treizeci de zile, a căror valoarea reală depinde de fluctuațiile de pe piață, care nu poate fi controlate de către comerciant;

h) contractele în care consumatorul a solicitat în mod expres o vizită din partea comerciantului, în scopul efectuării de reparații sau întreținere urgente. Dacă, cu ocazia acestei vizite, comerciantul furnizează servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau piese de schimb necesare pentru întreținere sau reparație, dreptul de retragere se aplică acelor servicii sau bunuri suplimentare;

i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

l) furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

m) contractelor încheiate în cadrul unei licitații publice;

n) asigurarea de cazare în scop non rezidențial, transport de bunuri, servicii de închiriere de mașini, catering sau servicii legate de activități de agrement în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare;

o) furnizarea de conținut digital  pe suport nematerial, dacă prestarea a început cu acordul prealabil al consumatorului și confirmarea lui că în acest caz el va pierde dreptul de retragere.

10. Exonerarea responsabilităţii – vicii ale produselor

Pixartprinting nu va fi responsabil față de utilizator pentru daune de orice fel, fie directe sau indirecte, care rezultă din eventuale erori, de orice fel, în imprimarea fișierelor trimise de către client, exceptând frauda sau neglijența gravă.

În cazul erorilor de print care nu sunt imputabile utilizatorului, sau livrării unui produs defect sau deteriorat, Pixartprinting este răspunzătoare doar de o singură retipărire a materialului.

La livrare, utilizatorul trebuie să examineze cu atenție produsele primite. Eventualele defecte ale bunurilor livrate, erori în tipar sau defecte ale ambalajului nu sunt imputabile utilizatorului, acestea ar trebui să fie raportate imediat serviciului de curierat sau serviciului de asistență pentru clienți. Mărfurile trebuie să fie retrase prin semnătură sub rezervă. Utilizatorul trebuie apoi să trimită o sesizare, având grijă să atașeze dovada fotografică dacă se solicită acest lucru în termen de 8 zile de la primirea materialului.

Pixartprinting va face tot posibilul pentru a răspunde sesizărilor primite în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore.

11. Legea aplicabilă, jurisdicţia şi forul competent pentru utilizatorii non-consumatori

Aceste condiții sunt reglementate de legislația italiană.

Pentru toate comenzile de la persoanele care nu se califică drept "consumatori", toate litigiile privind interpretarea și/sau executarea prezentului contract, vor fi de competența exclusivă a instanțelor din Veneția.

Rev. 7 - 01/07/2022 

Clauzele contractuale "Termeni si condiții de vânzare" nu sunt retroactive datei revizuirii.

Produsele sunt adăugate în coș
Lucrare

Salut! Ai produse salvate anterior în coșul de cumpărături: ce dorești să faci?

Produsele au fost adăugate cu succes! Datele de livrare au fost actualizate Mergi la coş