Star

CERINŢE


NUMĂRUL DE COMENZI ANUALE
CHELTUIELI ANUALE

For the 2023 programme, customers will be eligible for the Star level if they place a minimum of 20 orders between 01/01/2022 and 31/12/2022 with a total value of over €10,000 (excluding cancelled orders and tax).

BENEFICII EXCLUSIVE


Premium Support

- Asistenţă telefonică şi servicii de email prioritare: cu ajutorul unui cod personal şi al unui operator care vorbeşte limba ta, vei primi imediat răspuns la întrebările tale.
- Call me now: serviciu exclusiv ce îţi permite să fii apelat la numărul ales

Promoţii

1 promoţie lunară valabilă pentru 1 produs ce poate fi utilizată pentru 5 printuri.

Previzualizări

în fiecare lună vei putea previzualiza toate noile produse şi formate publicate pe site;

Produse

în fiecare trimestru vei avea la dispoziţie mostrare cu o reducere de 90% fără costuri de livrare:

1 exemplar al mostrarului ambalaje
1 exemplar din mostrarul shopping bags
1 exemplar mostrar bannere publicitare
1 exemplar mostrar autocolante pvc
1 exemplar mostrar etichete și autocolante
1 exemplar mostrar cărți de vizită
1 exemplar ghidul culorilor etichete și stickere
1 exemplar ghidul culorilor format mic
1 exemplar ghidul culorilor suporturi rigide
1 exemplar ghidul culorilor bannere și mesh-uri
1 exemplar ghidul culorilor autocolante PVC
1 exemplar ghidul culorilor țesături

Red Giant

CERINŢE


NUMĂRUL DE COMENZI ANUALE
CHELTUIELI ANUALE

For the 2023 programme, customers will be eligible for the Red Giant level if they place a minimum of 20 orders between 01/01/2022 and 31/12/2022 with a total value of over €30,000 (excluding cancelled orders and tax).

BENEFICII EXCLUSIVE


Premium Support

- Asistenţă telefonică şi servicii de email prioritare: cu ajutorul unui cod personal şi al unui operator care vorbeşte limba ta, vei primi imediat răspuns la întrebările tale.
- Call me now: serviciu exclusiv ce îţi permite să fii apelat la numărul ales

Promoţii

2 promoţii lunare valabile pentru 2 produse ce pot fi utilizate pentru maxim 5 printuri fiecare.

Previzualizări

în fiecare lună vei putea previzualiza toate noile produse şi formate publicate pe site;

Produse

în fiecare trimestru vei avea la dispoziţie mostrare cu o reducere de 90% fără costuri de livrare:

3 exemplare ale mostrarului ambalaje
3 exemplare din mostrarul shopping bags
3 exemplare mostrar bannere publicitare
3 exemplare mostrar autocolante pvc
3 exemplare mostrar etichete și autocolante
3 exemplare mostrar cărți de vizită
3 exemplare ghidul culorilor etichete și stickere
3 exemplare ghidul culorilor format mic
3 exemplare ghidul culorilor suporturi rigide
3 exemplare ghidul culorilor bannere și mesh-uri
3 exemplare ghidul culorilor autocolante PVC
3 exemplare ghidul culorilor țesături

Supernova

CERINŢE


NUMĂRUL DE COMENZI ANUALE
CHELTUIELI ANUALE

For the 2023 programme, customers will be eligible for the Supernova level if they place a minimum of 20 orders between 01/01/2022 and 31/12/2022 with a total value of over €50,000 (excluding cancelled orders and tax).

BENEFICII EXCLUSIVE


Premium Support

- Asistenţă telefonică şi servicii de email prioritare: cu ajutorul unui cod personal şi al unui operator care vorbeşte limba ta, vei primi imediat răspuns la întrebările tale.
- Call me now: serviciu exclusiv ce îţi permite să fii apelat la numărul ales

Promoţii

2 promoţii lunare valabile pentru 2 produse ce pot fi utilizate pentru maxim 10 printuri fiecare.

Previzualizări

în fiecare lună vei putea previzualiza toate noile produse şi formate publicate pe site;

Produse

în fiecare trimestru vei avea la dispoziţie mostrare cu o reducere de 90% fără costuri de livrare:

5 exemplare ale mostrarului ambalaje
5 exemplare din mostrarul shopping bags
5 exemplare mostrar bannere publicitare
5 exemplare mostrar autocolante pvc
5 exemplare mostrar etichete și autocolante
5 exemplare mostrar cărți de vizită
5 exemplare ghidul culorilor etichete și stickere
5 exemplare ghidul culorilor format mic
5 exemplare ghidul culorilor suporturi rigide
5 exemplare ghidul culorilor bannere și mesh-uri
5 exemplare ghidul culorilor autocolante PVC
5 exemplare ghidul culorilor țesături

Termeni şi Condiţii

A. DEFINIŢII

"Membru activ"
Este un client care se încadrează în unul dintre cele trei niveluri indicate de cerințele programului STARWAY.

"Membru inactiv"
Este un client care nu mai se încadrează în unul dintre cele trei niveluri indicate de cerințele programului STARWAY.

"Calitate de membru anuală"
Definește perioada în care clientul poate folosi programul STARWAY între 1 ianuarie şi 31 decembrie în fiecare an calendaristic; la sfârșitul fiecărui an calendaristic, nivelul de apartenenţă a membrilor este actualizat sau reînnoit.

"Client"
Orice companie, firmă, asociație, profesionist sau persoană privată înregistrată pe site-ul Pixartprinting și care a făcut achiziții prin intermediul site-ului.

B. OBIECTIVELE PROGRAMULUI STARWAY

Starway este un program dedicat clienților Pixartprinting S.p.A., A Cimpress company ("Pixartprinting"), care se încadrează în nivelurile stabilite pentru participarea în program, după cum se specifică în continuare.

Adeziunea la programul STARWAY, care permite accesul la o gamă largă de servicii și condiții dedicate, este complet gratuită.

C. ADERARE, ÎNSCRIERE & ÎNCETARE

Înscrierea în programul STARWAY se face direct de către Pixartprinting.

La momentul înscrierii, Clienţii sunt încadraţi în unul dintre cele trei niveluri ale programului STARWAY: (i) Star, (ii) Red Giant, şi (iii) Supernova.

Clienţii vor primi un Membership Anual şi statutul de “Membru Activ”. Aceasta se va face printr-o comunicare pe email. Pentru a activa participarea în programul STARWAY, clientul va trebui să confirme conform instrucţiunilor transmise pe email. Pixartprinting va trimite un kit de bun venit, constând într-o scrisoare, o broşură de prezentare a programului STARWAY, un cadou de colecţie şi un card de identificare personalizat cu un cod de Client şi o dată de valabilitate.

Cardurile de membru sunt valabile pentru anul calendaristic în curs, nu sunt transferabile și pot fi folosite numai de Membri Activi selectaţi.

Carduri de membru rămân proprietatea exclusivă a Pixartprinting. Utilizarea necorespunzătoare a cardurilor sau a beneficiilor conferite de programul STARWAY poate duce la rezilierea imediată sau la eliminarea din program și retragerea ulterioară a beneficiilor conexe la discreția Pixartprinting.

Nu se fac nominalizări multiple în cadrul programului. Fiecare nominalizare se face în mod individual și este legată de un singur cod de client, care va fi singurul titular al nominalizării.

Încrierea în programul STARWAY va rămâne activă pentru o perioadă de maxim 12 luni. Noile înscrieri pentru perioadele ulterioare vor fi stabilite de Pixartprinting începutul fiecărui an calendaristic.

Membrii activi care doresc să încheie participarea la programul STARWAY trebuie să trimită un email către Pixartprinting la adresa support@pixartprinting.com. La încheierea acestei proceduri toate beneficiile și privilegiile conexe programului STARWAY vor înceta.

În orice caz, Pixartprinting poate întrerupe participarea la programul STARWAY în cazul încălcării acestor Termeni și Condiții, precum și la orice abateri disciplinare percepute ca incorecte sau frauduloase din partea unui participant, care rezultă în dezactivarea statutului de membru activ. În acest caz, toate avantajele și privilegiile conexe programului STARWAY vor fi întrerupte imediat.

D. NIVELURILE PROGRAMULUI STARWAY

Programul STARWAY oferă trei niveluri de membru: (i) Star, (iii) Red Giant şi (iii) Supernova.

Star este primul nivel de intrare în program; Red Giant este al doilea nivel și Supernova este al treilea nivel al programului.

Cerințele necesare pentru a fi parte din unul dintre cele trei niveluri sunt determinate de numărul de comenzi anuale şi de “valoarea anuală a comenzilor” (net din eventualele anulări și taxe de stat). Alocarea la programul STARWAY în unul dintre nivelurile de membru are loc în conformitate cu următoarele criterii:

Tabel recapitulativ:

NivelulComenzi anualeValoarea anuală a comenzilor*
Star 20 10.000 Euro
Red Giant 20 10.000 Euro
Supernova 20 10.000 Euro


Descrierea nivelurilor:

Star Această categorie include clienții care între 01/01/2021 şi 31/12/2021 au făcut minim 20 de comenzi în valoare de peste 10.000 de euro (fără a lua în considerare comenzile anulate şi taxele). Ambele condiţii trebuie îndeplinite.

Red Giant
Această categorie include clienții care între 01/01/2021 şi 31/12/2021 au făcut minim 20 de comenzi în valoare de peste 30.000 Euro (fără a lua în considerare comenzile anulate şi taxele). Ambele condiţii trebuie îndeplinite.

Supernova
Această categorie include clienții care între 01/01/2021 şi 31/12/2021 au făcut minim 20 de comenzi în valoare de peste 50.000 Euro (fără a lua în considerare comenzile anulate şi taxele Ambele condiţii trebuie îndeplinite.

Intervalul de timp de referinţă coincide cu anul calendaristic, și anume de la 1 ianuarie până la 31 decembrie din anul anterior alocării. Pentru anul 2023, perioada de referință este între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2022.

"Valoarea anuală a comenzilor" se calculează fără a lua în considerare valoarea tuturor lucrărilor anulate (pentru care nu s-a înregistrat plata), precum și a lucrărilor neexpediate; valoarea comenzilor este calculată fără TVA.

În urma atribuirii statutului de membru activ într-unul din trei niveluri de apartenenţă indicate în tabelul anterior, promoţiile dedicate nivelului specific din programul STARWAY vor fi activate.

În fiecare an, Pixartprinting comunică o actualizare a nivelului de apartenenţă ("bun venit", "confirmare/reînnoire", "upgrade/downgrade nivel" sau "scoaterea din program"), în primele zile ale lunii ianuarie din anul în curs, pe baza datelor calculate în cursul anului calendaristic precedent.

Nivelul de apartenenţă la programul STARWAY va rămâne valabil până la sfârșitul anului calendaristic de referinţă (31 decembrie).

În fiecare an, Pixartprinting actualizează statutul de apartenenţă al Membrilor Activi care pot confirma apoi nivelul lor, pot progresa la un nivel superior, retrograda la un nivel inferior sau pot fi excluşi din program.

Pixartprinting își rezervă dreptul de a modifica criteriile de atribuire a nivelului de apartenenţă în orice moment.

La începutul fiecărui an calendaristic, profilurile Membrilor Activi şi Inactivi vor fi actualizate. După ce membrii au fost notificaţi de confirmarea, modificarea statutului, sau excluderea din program, iar programul a fost demarat pentru anul în curs, noile carduri vor fi emise în 4-6 săptămâni.

E. BENEFICIILE MEMBRILOR ACTIVI

Membrii Activi "Star", "Red Giant" și "Supernova" pot beneficia de privilegiile și beneficiile exclusive ale programului STARWAY, indiferent de naționalitate.

Avantajele promoţional disponibile din când în când vor fi comunicate de către Pixartprinting lunar printr-un email dedicat și vor fi, de asemenea indicate pe site-ul Pixartprinting, în secţiunea dedicată STARWAY.

  • Serviciul de asistenţă “UserHub”. Este un serviciu exclusiv de Customer Care Pixartprinting SpA: cu ajutorul unui cod personal și a unui operator care vorbește limba de apartenență a Membrului Activ, poţi folosi toate serviciile de Customer Care Pixartprinting, având prioritate în eventualitatea în care sunt mai multe solicitări.
  • Serviciu de avanpremieră anual pentru lasnsarea de noi produse Pixartprinting şi a formatelor suplimentare publicate pe site.
  • Promoţie/i lunară/e validă/e pentru un număr definit de produs/e ce pot fi folosite pentru un număr definit de lucrări. Reducerea va fi adăugată direct în etapa estimatului şi va fi activată doar pentru Membri Activi logaţi.
  • Serviciul mostrare: în fiecare trimestru, Membrii Activi vor avea la dispoziţie unul sau mai multe mostrare cu o reducere de 90% şi fără costuri de livrare.


NivelulStarRed GiantSupernova
UserHub
(Asistenţă telefonică şi email dedicate)
Da Da Da
Lansare de produse în avanpremieră Da Da Da
Promoţii Produse: 1

Lucrări: 5 fiecare
Produse: 2

Lucrări: 5 fiecare
Produse: 2

Lucrări: 10 fiecare
Mostrar packaging (1 €) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru
Mostrar shopping bags (1 €) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru
Mostrar bannere publicitare (1 €) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru
Mostrar autocolante PVC (1 €) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru
Mostrar etichete și autocolante (1 €) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru
Mostrar cărți de vizită (1 €) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru
Ghidul culorilor etichete și stickere (1 €) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru
Ghidul culorilor format mic (1 €) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru
Ghidul culorilor suporturi rigide (1 €) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru
Ghidul culorilor bannere și mesh-uri (1 €) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru
Ghidul culorilor autocolante PVC (1 €) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru
Ghidul culorilor țesături (1 €) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru

F. MODIFICĂRI ÎN PROGRAMUL STARWAY ŞI DISPOZIŢII FINALE

Toate serviciile și promoțiile STARWAY sunt furnizate de Pixartprinting SpA în conformitate cu comunicările transmise din când în când, aşa cum este specificat în Termenii şi Condiţiile disponibile în secțiunea STARWAY prezentă pe site-ul Pixartprinting. 

Pixartprinting îşi rezervă în orice caz dreptul de a modifica structura programului STARWAY, cerințele de apartenenţă, beneficiile, ofertele şi alte caracteristici ale programului descrise în prezenţii Termeni și Condiții, sau de asemenea de a întrerupe programul STARWAY în orice moment, fiind vorba despre o funcţie cu titlu gratuit şi promoţional, care nu face obiectul unor contracte legate de comenzi individuale sau al relaţiilor contractuale dintre Pixartprinting și Client.

Pixartprinting se angajează să informeze Membrii Activi în legătură cu eventualele modificări substanţiale aduse programului STARWAY şi Termenilor şi Condiţiilor. Membrii Activi au sarcina de a inspecta modificările şi de a se informa din când în când intrând direct în secţiunea Termeni şi Condiţii STARWAY. Continuarea participării la programul STARWAY a unui Membru Activ va fi considerată ca şi acceptarea modificărilor intervenite.

Serviciile și promoțiile oferite de programul STARWAY nu pot fi cumulate cu alte oferte în curs, dar va prevala întotdeauna serviciul şi oferta cele mai avantajoase pentru Client.

Beneficiile și promoțiile conexe programului STARWAY nu sunt negociabile sau convertibile în numerar sau bonuri de reduceri, şi nici nu pot fi transferate către terți.

Pixartprinting nu va fi răspunzător pentru eventualele pierderi sau daune derivate din introducerea unei predicţii sau din modificarea caracteristicilor programului STARWAY, exceptând frauda sau neglijenţa gravă.

În caz de discrepanțe între versiunea prezenţilor Termeni şi Condiţii în italiană şi alte versiuni lingvistice, versiunea italiană va prevala în toate situaţiile.

Pentru orice comunicare cu privire la programul STARWAY fiecare Membru Activ va trebui să contacteze serviciul de asistenţă Pixartprinting, comunicând numărul de client.

Prezentele Condiții sunt reglementate de legislația italiană.

Pentru toate comenzile primite de la subiecţi care nu se califică drept "consumatori", toate litigiile privind interpretarea și/sau executarea prezentului contract sunt de competența exclusivă a instanțelor din Veneția.

FAQ

PIXARTPRO

What is a PIXARTPRO voucher?

A PIXARTPRO voucher is a voucher awarded to you on the first day of every month if you exceed one of four monthly spend thresholds.

HOW PIXARTPRO VOUCHERS ARE GENERATED

How are PIXARTPRO vouchers generated?

On the last day of each month, the final monthly spend will be calculated, and (assuming the total is above the lowest minimum threshold) a PIXARTPRO voucher will be generated. The monthly spend is calculated from the total spent on print jobs that have been paid for and dispatched with a delivery date set for within the same month, excluding any discounts or other vouchers, VAT and postage and packaging.

For example, to calculate the monthly spend for May, which will be used to generate a PIXARTPRO voucher to use in June, only the total amount spent on print jobs that have been paid for and dispatched with a delivery date before the end of May will be considered, excluding discounts or other vouchers, VAT and postage and packing.

When you reach a certain monthly spend threshold and thereby earn a PIXARTPRO voucher, it fully replaces the PIXARTPRO vouchers earned for lower monthly spend thresholds. Customers do not also accumulate the vouchers for previous thresholds upon reaching the intermediate thresholds and the highest threshold. Reaching a threshold leads to the award of a set monthly voucher that effectively replaces the vouchers from the thresholds below.

Can totals accrued on different accounts be combined to obtain a PIXARTPRO voucher?

No, totals accrued on different accounts cannot be combined, even if they belong to the same person or company. PIXARTPRO will only be active on the account you use for the Starway programme.

Where can I check how much I have accrued during the month towards receiving a PIXARTPRO voucher?

In the PIXARTPRO section of the My Account area you can check the current total and total for jobs in progress at any time. The current total displays the total net amount spent (excluding discounts or vouchers, VAT, postage and packaging) on print jobs that have been dispatched with a delivery date that falls in the current month. Your voucher will be generated based on this total if you reach the required threshold. The total for jobs in progress displays the sum of the net totals (excluding discounts or vouchers, VAT, postage and packaging) for print jobs that have not yet been dispatched with a delivery date in the current month. Remember that the current total is used to calculate your vouchers – it is therefore important that you proceed to payment and upload a print-ready file so your print jobs can be printed and dispatched before the end of the month!

Where can I see the scheduled delivery date for an order?

Before ordering

When choosing your product, and before adding it to your basket, you have the option of choosing the estimated delivery date.

Once you have added the product to your basket, and before confirming the order, the summary shows the estimated delivery date for each print job.

After ordering

Once you have uploaded your file and paid, you can see the scheduled delivery date for each print job next to the status of the file by clicking on the order number in the My Orders section of the My Account area.

How can I check whether the item has been dispatched?

Pixartprinting will send you an email when each item is dispatched. You can also check whether your print job has been dispatched in the My Orders section of the My Account area.

What happens if I place the order today (e.g. 28th March) but the products are scheduled to be delivered the following month (e.g. 2nd April)?

Say an order is placed on 28th March containing two print jobs: one with a delivery date set for 30th March, and the other for 2nd April. In this case the first print job, if dispatched as scheduled, will go towards the PIXARTPRO voucher to use during April (assuming at least the first threshold has been reached), while the second print job will go towards the voucher to use during May (because the delivery date is set for April).

USING THE PIXARTPRO VOUCHER

Does the PIXARTPRO voucher have an expiry date? If so, when is it?

Each PIXARTPRO voucher is valid for one month and expires at the end of the month in which it is generated.

For example, a PIXARTPRO voucher awarded on 1st April will expire on 30th April.

Where can I see how much my PIXARTPRO voucher is worth and a summary of my transactions?

You can look back at all transactions connected to your PIXARTPRO voucher and check the amount received that month in the PIXARTPRO section of the My Account area.

Can I decide not to use the PIXARTPRO voucher?

When placing an order, you can decide not to use your PIXARTPRO voucher at all, and save it for a future order. However, make sure you use it in the month it was generated, before it expires.

Can I decide to use my PIXARTPRO voucher only on certain items in an order?

No, the voucher is applied to the entire order. If you decide to use a voucher on an order, you must use it for all print jobs within that order. It will be automatically divided between all of the items. Remember that in all cases the minimum cost of each print job is €1.

Can I use the PIXARTPRO voucher in conjunction with a promotion?

Yes, you can use a PIXARTPRO voucher on an order that contains items on special offer.

I have recently changed VAT number and had PIXARTPRO credit on my other account, can I transfer it to my new account?

Amounts accrued on different accounts cannot be combined or transferred, even if they belong to the same person or company.

Termeni și condiții de adeziune la program

What is the STARWAY programme?
STARWAY is a loyalty programme that rewards Pixartprinting customers with offers, exclusive benefits and special access to our customer care service. For terms of entry, see the STARWAY Membership section of the FAQ, or visit the Terms & Conditions section for further information.

How do I become a member of STARWAY?

Joining the 2023 programme is easy: membership is granted to all customers that place at least 20 orders and spend at least €10,000 on their purchases between 01/01/2022 and 31/12/2022.
How can I check if I have been granted STARWAY membership?

To find out if you have been enrolled onto the programme, simply check your inbox for any emails from Pixartprinting containing your unique codes to access the various services and information on how to use them.

Can I have more than one membership assigned onto the same STARWAY programme account?
STARWAY membership is assigned individually and based on a single account. You therefore cannot have more than one membership.
Can I share by STARWAY perks and benefits with others?
Participation in the programme is on a strictly personal basis, and accounts cannot be shared with other customers.

Does the programme have an expiry date?

The programme expires on 31 December each year.
Can I withdraw from the STARWAY programme?
If for any reason you wish to end your participation in the programme early, Pixartprinting will be happy to cancel all the special benefits and promotions you receive.
For further details, see the programme's Terms and Conditions.

STARWAY Membership

How is the STARWAY program structured?
There are 3 levels of membership - Star, Red Giant and Supernova.
Star is the first level, and the programme's entry level; Red Giant is the second level, and Supernova is the third and highest level. Customers are assigned a membership level based on the programme requirements they reach.
What are the requirements to join one of the three levels of the programme?

The requirements for each level are as follows:

- Star: Clients who made a minimum of 20 orders with a value greater than 10.000 Euro (net value excluding cancelled orders and applicable taxes) between 01/01/2022 and 31/12/2022. Both conditions must be satisfied.

- Red Giant: Clients who made a minimum of 20 orders with a value greater than 30.000 Euro (net value excluding cancelled orders and applicable taxes) between 01/01/2022 and 31/12/2022. Both conditions must be satisfied.

- Supernova: Clients who made a minimum of 20 orders with a value greater than 50.000 Euro (net value excluding cancelled orders and applicable taxes) between 01/01/2022 and 31/12/2022. Both conditions must be satisfied.

Table Summary:

LevelAnnual OrdersAnnual value of orders
Star2010.000 Euro
Red Giant2030.000 Euro
Supernova2050.000 Euro

Când începe şi când se încheie programul STARWAY?

In 2022, the STARWAY programme begins on 14 January and ends on 31 December. The terms and conditions for taking part in 2023 will be revised at the end of 2022.

Can I join the STARWAY programme of my own accord?

Membership can only be granted by Pixartprinting, based on set requirements. Membership will only be granted to those who meet the requirements set out in the Terms & Conditions. All members will be notified by email by the end of January 2022, when the programme begins.

Can membership be granted at any time during the year?

No. On 31 December each year we check whether customers have met the programme's requirements, and all new and returning members are then confirmed for the following year.

How can I check the membership level online?

Log in to your account on the website: your membership level is displayed there.

How do I recover my username and password?

To recover your login details, click LOGIN > RECOVER PASSWORD and enter the email address you used for registration. Within a few minutes you will receive an email with the requested information. If you don't receive it, make sure it hasn't ended up in your junk email folder.

When does my membership of a certain STARWAY programme level expire?

Star, Red Giant or Supernova memberships are valid from the date the level is assigned until the end of the current year.

Cât de des voi primi informaţii legate de program?
O dată pe lună, vei primi noutăţi despre oferte promoţionale special create pentru tine, împreună cu un sumar al beneficiilor exclusive ce se aplică nivelului tău de apartenenţă.
How can I benefit from the promotions dedicated to my STARWAY membership level?

Special deals will be communicated monthly by email and published on the STARWAY section of the website.
You will receive an activation code that allows you to benefit from our personalised, priority customer care service (UserHub). Promotions are only active once you have logged in to your account.

What is the Premium Support?

Premium Support is an exclusive Pixartprinting customer care service. Armed with a unique code, a dedicated telephone number and an operator who speaks your language, you will have all of Pixartprinting’s customer care facilities at your disposal, and with shorter waiting times.
You can also request a callback using the CALL ME NOW function, available by logging in to your account.

What is CALL ME NOW?

It's an exclusive service, one of the benefits of UserHub customer care: one of our dedicated operators will call you back very quickly. When you log in to your account on the Pixartprinting website, you will see a page dedicated to the service, where you can enter your telephone number of choice.

How do I use the priority telephone support?

You will receive an email with a dedicated UserHub number to dial, together with a unique code to be entered during the call. A dedicated operator who speaks your language will deal with you immediately.

How do I use the priority email assistance?

Simply send us an email using the email address you used to register. You will then be given priority status by our customer care team.

Servicii şi promoţii

Which promotions are available for the Star Level?
The Star membership level has one monthly promotion on one product, to be used for up to five print jobs.

Which services are available for Star members?

The following services are available for Star members:

1. UserHub, our dedicated telephone and email service, is an exclusive customer care service. You will be given a personal code and will receive a quick response to any queries from an operator who speaks your language.
The Call Me Now function allows you to request a callback on a number of your choice, simply by logging into your account.

2. Every month you will receive advance previews of all new products and formats due to be launched on the website.

Which promotions are available for the Red Giant Level?

The Red Giant membership level has two monthly promotions on two products, to be used for up to five print jobs each.

Which services are available for the Red Giant Level?

The following services are available for Red Giant members:

1. UserHub, our dedicated telephone and email service is an exclusive customer care service. You will be given a personal code and will receive a quick response to any queries from an operator who speaks your language.
The Call Me Now function allows you to request a callback on a number of your choice, simply by logging into your account.

2. Every month you will receive advance previews of all new products and formats due to be launched on the website.

Which promotions are available for the Supernova Level?

The Supernova membership level has two monthly promotions on two products, to be used for up to ten print jobs each.

Which services are available for the Supernova Level?

The following services are available for Supernova members:

1. UserHub, our dedicated telephone and email service is an exclusive customer care service. You will be given a personal code and will receive a quick response to any queries from an operator who speaks your language.
The Call Me Now function allows you to request a callback on a number of your choice, simply by logging into your account.

2. Every month you will receive advance previews of all new products and formats due to be launched on the website.

Starway is our loyalty programme, designed to reward our best customers, people who depend on the quality of our printing service to fulfill their creative ambitions and business objectives.
PIXARTPRO
We'll give you cash back on what you spend every month.
It's simple! Spend at least €1 over the course of a month and we'll reward you with a voucher to use the following month.
2,5%
VOUCHER
if you spend
1 - 499,99 €
5%
VOUCHER
if you spend
500 - 1.499,99 €
7,5%
VOUCHER
if you spend
1.500 - 4.999,99 €
10%
VOUCHER
if you spend
5.000 € +
MORE DETAILS >
BENEFITS
We support you with a dedicated and exclusive range of services and promotions designed to help your business grow.
pixartpro
PIXARTPRO
Automatic access to PixartPro: every month, we give you cash back
assistenza
PREMIUM SUPPORT
Jump straight to the front of the queue for all our customer care services.
call_me
CALL ME NOW
Request an instant callback from one of our dedicated customer care operators.
promozioni
DEDICATED PROMOTIONS
Exclusive promotions on our products every month.
opportunita
ALL OUR
SAMPLE PACKS

Always available to you for just 1€ on our website.
anteprime
SPECIAL PREVIEWS
Get sneak previews of new arrivals in our catalogue before anyone else.
LEVELS
Starway comprises three levels. Find out how to reach them.
Star
STAR
Annual spend
At least 10.000€

Number of orders per year
At least 20
MORE DETAILS >
Red Giant
RED GIANT
Annual spend
At least 30.000€

Number of orders per year
At least 20
MORE DETAILS >
Supernova
SUPERNOVA
Annual spend
At least 50.000€

Number of orders per year
At least 20
MORE DETAILS >
COMPARISON

Cerințe

StarRed GiantSupernova
Nr de comenzi pe an > 20 > 20 > 20
Cheltuieli anuale > 10.000 € > 30.000 € > 50.000 €


Beneficii exclusive

StarRed GiantSupernova
Promoţii lunare 1 produs
x5 exemplare
2 produse
x5 exemplare
2 produse
x10 exemplare
Mostrare
şi ghiduri de culori
1 exemplar
la fiecare 3 luni reducere 90%
3 cexemplare
la fiecare 3 luni reducere 90%
5 exemplare
la fiecare 3 luni reducere 90%
Premium Support
Previews
Termeni şi Condiţii >
FAQ >