Star

“Astru fascinant ce străluceşte cu lumină proprie şi generează multă energie, luminând cerul”

CERINŢE


NUMĂRUL DE COMENZI ANUALE
CHELTUIELI ANUALE

Această categorie include clienţii care între 01/01/2017 şi 31/12/2017 au efectuat un număr minim de 20 de comenzi cu o valoare mai mare de 10.000 euro (la valoarea netă a comenzilor anulate şi taxelor).

BENEFICII EXCLUSIVE


USERHUB

- Asistenţă telefonică şi servicii de email prioritare: cu ajutorul unui cod personal şi al unui operator care vorbeşte limba ta, vei primi imediat răspuns la întrebările tale.
- Call me now: serviciu exclusiv ce îţi permite să fii apelat la numărul ales

Promoţii

1 promoţie lunară valabilă pentru 1 produs ce poate fi utilizată pentru 5 printuri.

Previzualizări

în fiecare lună vei putea previzualiza toate noile produse şi formate publicate pe site;

Produse

în fiecare trimestru vei avea la dispoziţie mostrare cu o reducere de 90% fără costuri de livrare:

1 exemplar al mostrarului ambalaje
1 exemplar din mostrarul format mic
1 exemplar al mostrarului format mare
1 exemplar din mostrarul shopping bags
1 exemplar al ghidului de culori pentru printuri în format mic
1 exemplar al ghidului de culori pentru print pe materiale rigide
1 exemplar al mostrarului Roll to Roll

Red Giant

“O stea ce îşi extinde suprafaţa până când atinge un nou echilibru: aceasta este Red Giant.”

CERINŢE


NUMĂRUL DE COMENZI ANUALE
CHELTUIELI ANUALE

Această categorie include clienţii care între 01/01/2017 şi 31/12/2017 au efectuat un număr minim de 20 de comenzi cu o valoare mai mare de 30.000 euro (la valoarea netă a comenzilor anulate şi taxelor).

BENEFICII EXCLUSIVE


USERHUB

- Asistenţă telefonică şi servicii de email prioritare: cu ajutorul unui cod personal şi al unui operator care vorbeşte limba ta, vei primi imediat răspuns la întrebările tale.
- Call me now: serviciu exclusiv ce îţi permite să fii apelat la numărul ales

Promoţii

2 promoţii lunare valabile pentru 2 produse ce pot fi utilizate pentru maxim 5 printuri fiecare.

Previzualizări

în fiecare lună vei putea previzualiza toate noile produse şi formate publicate pe site;

Produse

în fiecare trimestru vei avea la dispoziţie mostrare cu o reducere de 90% fără costuri de livrare:

3 exemplare ale mostrarului ambalaje
3 exemplare din mostrarul format mic
3 exemplare ale mostrarului format mare
3 exemplare din mostrarul shopping bags
3 exemplare ale ghidului de culori pentru printuri în format mic
3 exemplare ale ghidului de culori pentru print pe materiale rigide
3 exemplare ale mostrarului Roll to Roll

Supernova

“Un spectacol a cărui luminozitate o depăşeşte pe cea a întregii galaxii: Supernova are o energie incomparabilă şi maiestuoasă.”

CERINŢE


NUMĂRUL DE COMENZI ANUALE
CHELTUIELI ANUALE

Această categorie include clienţii care între 01/01/2017 şi 31/12/2017 au efectuat un număr minim de 20 de comenzi cu o valoare mai mare de 50.000 euro (la valoarea netă a comenzilor anulate şi taxelor).

BENEFICII EXCLUSIVE


USERHUB

- Asistenţă telefonică şi servicii de email prioritare: cu ajutorul unui cod personal şi al unui operator care vorbeşte limba ta, vei primi imediat răspuns la întrebările tale.
- Call me now: serviciu exclusiv ce îţi permite să fii apelat la numărul ales

Promoţii

2 promoţii lunare valabile pentru 2 produse ce pot fi utilizate pentru maxim 10 printuri fiecare.

Previzualizări

în fiecare lună vei putea previzualiza toate noile produse şi formate publicate pe site;

Produse

în fiecare trimestru vei avea la dispoziţie mostrare cu o reducere de 90% fără costuri de livrare:

5 exemplare ale mostrarului ambalaje
5 exemplare din mostrarul format mic
5 exemplare ale mostrarului format mare
5 exemplare din mostrarul shopping bags
5 exemplare ale ghidului de culori pentru printuri în format mic
5 exemplare ale ghidului de culori pentru print pe materiale rigide
5 exemplare ale mostrarului Roll to Roll

Termeni şi Condiţii

A. DEFINIŢII

"Membru activ"
Este un client care se încadrează în unul dintre cele trei niveluri indicate de cerințele programului STARWAY.

"Membru inactiv"
Este un client care nu mai se încadrează în unul dintre cele trei niveluri indicate de cerințele programului STARWAY.

"Calitate de membru anuală"
Definește perioada în care clientul poate folosi programul STARWAY între 1 ianuarie şi 31 decembrie în fiecare an calendaristic; la sfârșitul fiecărui an calendaristic, nivelul de apartenenţă a membrilor este actualizat sau reînnoit.

"Client"
Orice companie, firmă, asociație, profesionist sau persoană privată înregistrată pe site-ul Pixartprinting și care a făcut achiziții prin intermediul site-ului.

B. OBIECTIVELE PROGRAMULUI STARWAY

Starway este un program dedicat clienților Pixartprinting S.p.A., A Cimpress company ("Pixartprinting"), care se încadrează în nivelurile stabilite pentru participarea în program, după cum se specifică în continuare.

Adeziunea la programul STARWAY, care permite accesul la o gamă largă de servicii și condiții dedicate, este complet gratuită.

C. ADERARE, ÎNSCRIERE & ÎNCETARE

Înscrierea în programul STARWAY se face direct de către Pixartprinting.

La momentul înscrierii, Clienţii sunt încadraţi în unul dintre cele trei niveluri ale programului STARWAY: (i) Star, (ii) Red Giant, şi (iii) Supernova.

Clienţii vor primi un Membership Anual şi statutul de “Membru Activ”. Aceasta se va face printr-o comunicare pe email. Pentru a activa participarea în programul STARWAY, clientul va trebui să confirme conform instrucţiunilor transmise pe email. Pixartprinting va trimite un kit de bun venit, constând într-o scrisoare, o broşură de prezentare a programului STARWAY, un cadou de colecţie şi un card de identificare personalizat cu un cod de Client şi o dată de valabilitate.

Cardurile de membru sunt valabile pentru anul calendaristic în curs, nu sunt transferabile și pot fi folosite numai de Membri Activi selectaţi.

Carduri de membru rămân proprietatea exclusivă a Pixartprinting. Utilizarea necorespunzătoare a cardurilor sau a beneficiilor conferite de programul STARWAY poate duce la rezilierea imediată sau la eliminarea din program și retragerea ulterioară a beneficiilor conexe la discreția Pixartprinting.

Nu se fac nominalizări multiple în cadrul programului. Fiecare nominalizare se face în mod individual și este legată de un singur cod de client, care va fi singurul titular al nominalizării.

Încrierea în programul STARWAY va rămâne activă pentru o perioadă de maxim 12 luni. Noile înscrieri pentru perioadele ulterioare vor fi stabilite de Pixartprinting începutul fiecărui an calendaristic.

Membrii activi care doresc să încheie participarea la programul STARWAY trebuie să trimită un email către Pixartprinting la adresa info.it@pixartprinting.com. La încheierea acestei proceduri toate beneficiile și privilegiile conexe programului STARWAY vor înceta.

În orice caz, Pixartprinting poate întrerupe participarea la programul STARWAY în cazul încălcării acestor Termeni și Condiții, precum și la orice abateri disciplinare percepute ca incorecte sau frauduloase din partea unui participant, care rezultă în dezactivarea statutului de membru activ. În acest caz, toate avantajele și privilegiile conexe programului STARWAY vor fi întrerupte imediat.

D. NIVELURILE PROGRAMULUI STARWAY

Programul STARWAY oferă trei niveluri de membru: (i) Star, (iii) Red Giant şi (iii) Supernova.

Star este primul nivel de intrare în program; Red Giant este al doilea nivel și Supernova este al treilea nivel al programului.

Cerințele necesare pentru a fi parte din unul dintre cele trei niveluri sunt determinate de numărul de comenzi anuale şi de “valoarea anuală a comenzilor” (net din eventualele anulări și taxe de stat). Alocarea la programul STARWAY în unul dintre nivelurile de membru are loc în conformitate cu următoarele criterii:

Tabel recapitulativ:

NivelulComenzi anualeValoarea anuală a comenzilor*
Star 20 10.000 Euro
Red Giant 20 10.000 Euro
Supernova 20 10.000 Euro


Descrierea nivelurilor:

Star Această categorie include clienții care între 01/01/2017 şi 31/12/2017 au făcut minim 20 de comenzi în valoare de peste 10.000 de euro (fără a lua în considerare comenzile anulate şi taxele). Ambele condiţii trebuie îndeplinite.

Red Giant
Această categorie include clienții care între 01/01/2017 şi 31/12/2017 au făcut minim 20 de comenzi în valoare de peste 30.000 Euro (fără a lua în considerare comenzile anulate şi taxele). Ambele condiţii trebuie îndeplinite.

Supernova
Această categorie include clienții care între 01/01/2017 şi 31/12/2017 au făcut minim 20 de comenzi în valoare de peste 50.000 Euro (fără a lua în considerare comenzile anulate şi taxele Ambele condiţii trebuie îndeplinite.

Intervalul de timp de referinţă coincide cu anul calendaristic, și anume de la 1 ianuarie până la 31 decembrie din anul anterior alocării. Pentru anul 2019, perioada de referință este între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2018.

"Valoarea anuală a comenzilor" se calculează fără a lua în considerare valoarea tuturor lucrărilor anulate (pentru care nu s-a înregistrat plata), precum și a lucrărilor neexpediate; valoarea comenzilor este calculată fără TVA.

În urma atribuirii statutului de membru activ într-unul din trei niveluri de apartenenţă indicate în tabelul anterior, promoţiile dedicate nivelului specific din programul STARWAY vor fi activate.

În fiecare an, Pixartprinting comunică o actualizare a nivelului de apartenenţă ("bun venit", "confirmare/reînnoire", "upgrade/downgrade nivel" sau "scoaterea din program"), în primele zile ale lunii ianuarie din anul în curs, pe baza datelor calculate în cursul anului calendaristic precedent.

Nivelul de apartenenţă la programul STARWAY va rămâne valabil până la sfârșitul anului calendaristic de referinţă (31 decembrie).

În fiecare an, Pixartprinting actualizează statutul de apartenenţă al Membrilor Activi care pot confirma apoi nivelul lor, pot progresa la un nivel superior, retrograda la un nivel inferior sau pot fi excluşi din program.

Pixartprinting își rezervă dreptul de a modifica criteriile de atribuire a nivelului de apartenenţă în orice moment.

La începutul fiecărui an calendaristic, profilurile Membrilor Activi şi Inactivi vor fi actualizate. După ce membrii au fost notificaţi de confirmarea, modificarea statutului, sau excluderea din program, iar programul a fost demarat pentru anul în curs, noile carduri vor fi emise în 4-6 săptămâni.

E. BENEFICIILE MEMBRILOR ACTIVI

Membrii Activi "Star", "Red Giant" și "Supernova" pot beneficia de privilegiile și beneficiile exclusive ale programului STARWAY, indiferent de naționalitate.

Avantajele promoţional disponibile din când în când vor fi comunicate de către Pixartprinting lunar printr-un email dedicat și vor fi, de asemenea indicate pe site-ul Pixartprinting, în secţiunea dedicată STARWAY.

  • Serviciul de asistenţă “UserHub”. Este un serviciu exclusiv de Customer Care Pixartprinting SpA: cu ajutorul unui cod personal și a unui operator care vorbește limba de apartenență a Membrului Activ, poţi folosi toate serviciile de Customer Care Pixartprinting, având prioritate în eventualitatea în care sunt mai multe solicitări.
  • Serviciu de avanpremieră anual pentru lasnsarea de noi produse Pixartprinting şi a formatelor suplimentare publicate pe site.
  • Promoţie/i lunară/e validă/e pentru un număr definit de produs/e ce pot fi folosite pentru un număr definit de lucrări. Reducerea va fi adăugată direct în etapa estimatului şi va fi activată doar pentru Membri Activi logaţi.
  • Serviciul mostrare: în fiecare trimestru, Membrii Activi vor avea la dispoziţie unul sau mai multe mostrare cu o reducere de 90% şi fără costuri de livrare.


NivelulStarRed GiantSupernova
UserHub
(Asistenţă telefonică şi email dedicate)
Da Da Da
Lansare de produse în avanpremieră Da Da Da
Promoţii Produse: 1

Lucrări: 5 fiecare
Produse: 2

Lucrări: 5 fiecare
Produse: 2

Lucrări: 10 fiecare
Mostrar packaging (90% reducere) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru
Mostrar format mare (90% reducere) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru
Ghidul culorilor pentru print format mic (90% reducere) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru
Ghidul culorilor pentru print pe materiale rigide (90% reducere) 1 exemplar pe trimestru 3 exemplare pe trimestru 5 exemplare pe trimestru

F. MODIFICĂRI ÎN PROGRAMUL STARWAY ŞI DISPOZIŢII FINALE

Toate serviciile și promoțiile STARWAY sunt furnizate de Pixartprinting SpA în conformitate cu comunicările transmise din când în când, aşa cum este specificat în Termenii şi Condiţiile disponibile în secțiunea STARWAY prezentă pe site-ul Pixartprinting. 

Pixartprinting îşi rezervă în orice caz dreptul de a modifica structura programului STARWAY, cerințele de apartenenţă, beneficiile, ofertele şi alte caracteristici ale programului descrise în prezenţii Termeni și Condiții, sau de asemenea de a întrerupe programul STARWAY în orice moment, fiind vorba despre o funcţie cu titlu gratuit şi promoţional, care nu face obiectul unor contracte legate de comenzi individuale sau al relaţiilor contractuale dintre Pixartprinting și Client.

Pixartprinting se angajează să informeze Membrii Activi în legătură cu eventualele modificări substanţiale aduse programului STARWAY şi Termenilor şi Condiţiilor. Membrii Activi au sarcina de a inspecta modificările şi de a se informa din când în când intrând direct în secţiunea Termeni şi Condiţii STARWAY. Continuarea participării la programul STARWAY a unui Membru Activ va fi considerată ca şi acceptarea modificărilor intervenite.

Serviciile și promoțiile oferite de programul STARWAY nu pot fi cumulate cu alte oferte în curs, dar va prevala întotdeauna serviciul şi oferta cele mai avantajoase pentru Client.

Beneficiile și promoțiile conexe programului STARWAY nu sunt negociabile sau convertibile în numerar sau bonuri de reduceri, şi nici nu pot fi transferate către terți.

Pixartprinting nu va fi răspunzător pentru eventualele pierderi sau daune derivate din introducerea unei predicţii sau din modificarea caracteristicilor programului STARWAY, exceptând frauda sau neglijenţa gravă.

În caz de discrepanțe între versiunea prezenţilor Termeni şi Condiţii în italiană şi alte versiuni lingvistice, versiunea italiană va prevala în toate situaţiile.

Pentru orice comunicare cu privire la programul STARWAY fiecare Membru Activ va trebui să contacteze serviciul de asistenţă Pixartprinting, comunicând numărul de client.

Prezentele Condiții sunt reglementate de legislația italiană.

Pentru toate comenzile primite de la subiecţi care nu se califică drept "consumatori", toate litigiile privind interpretarea și/sau executarea prezentului contract sunt de competența exclusivă a instanțelor din Veneția.

FAQ

PIXARTPRO

What is a PIXARTPRO voucher?

A PIXARTPRO voucher is a voucher awarded to you on the first day of every month if you exceed one of four monthly spend thresholds.

HOW PIXARTPRO VOUCHERS ARE GENERATED

How are PIXARTPRO vouchers generated?

On the last day of each month, the final monthly spend will be calculated, and (assuming the total is above the lowest minimum threshold) a PIXARTPRO voucher will be generated. The monthly spend is calculated from the total spent on print jobs that have been paid for and dispatched with a delivery date set for within the same month, excluding any discounts or other vouchers, VAT and postage and packaging.

For example, to calculate the monthly spend for May, which will be used to generate a PIXARTPRO voucher to use in June, only the total amount spent on print jobs that have been paid for and dispatched with a delivery date before the end of May will be considered, excluding discounts or other vouchers, VAT and postage and packing.

When you reach a certain monthly spend threshold and thereby earn a PIXARTPRO voucher, it fully replaces the PIXARTPRO vouchers earned for lower monthly spend thresholds. Customers do not also accumulate the vouchers for previous thresholds upon reaching the intermediate thresholds and the highest threshold. Reaching a threshold leads to the award of a set monthly voucher that effectively replaces the vouchers from the thresholds below.

Can totals accrued on different accounts be combined to obtain a PIXARTPRO voucher?

No, totals accrued on different accounts cannot be combined, even if they belong to the same person or company. PIXARTPRO will only be active on the account you use for the Starway programme.

Where can I check how much I have accrued during the month towards receiving a PIXARTPRO voucher?

In the PIXARTPRO section of the My Account area you can check the current total and total for jobs in progress at any time. The current total displays the total net amount spent (excluding discounts or vouchers, VAT, postage and packaging) on print jobs that have been dispatched with a delivery date that falls in the current month. Your voucher will be generated based on this total if you reach the required threshold. The total for jobs in progress displays the sum of the net totals (excluding discounts or vouchers, VAT, postage and packaging) for print jobs that have not yet been dispatched with a delivery date in the current month. Remember that the current total is used to calculate your vouchers – it is therefore important that you proceed to payment and upload a print-ready file so your print jobs can be printed and dispatched before the end of the month!

Where can I see the scheduled delivery date for an order?

Before ordering

When choosing your product, and before adding it to your basket, you have the option of choosing the estimated delivery date.

Once you have added the product to your basket, and before confirming the order, the summary shows the estimated delivery date for each print job.

After ordering

Once you have uploaded your file and paid, you can see the scheduled delivery date for each print job next to the status of the file by clicking on the order number in the My Orders section of the My Account area.

How can I check whether the item has been dispatched?

Pixartprinting will send you an email when each item is dispatched. You can also check whether your print job has been dispatched in the My Orders section of the My Account area.

What happens if I place the order today (e.g. 28th March) but the products are scheduled to be delivered the following month (e.g. 2nd April)?

Say an order is placed on 28th March containing two print jobs: one with a delivery date set for 30th March, and the other for 2nd April. In this case the first print job, if dispatched as scheduled, will go towards the PIXARTPRO voucher to use during April (assuming at least the first threshold has been reached), while the second print job will go towards the voucher to use during May (because the delivery date is set for April).

USING THE PIXARTPRO VOUCHER

Does the PIXARTPRO voucher have an expiry date? If so, when is it?

Each PIXARTPRO voucher is valid for one month and expires at the end of the month in which it is generated.

For example, a PIXARTPRO voucher awarded on 1st April will expire on 30th April.

Where can I see how much my PIXARTPRO voucher is worth and a summary of my transactions?

You can look back at all transactions connected to your PIXARTPRO voucher and check the amount received that month in the PIXARTPRO section of the My Account area.

Can I decide not to use the PIXARTPRO voucher?

When placing an order, you can decide not to use your PIXARTPRO voucher at all, and save it for a future order. However, make sure you use it in the month it was generated, before it expires.

Can I decide to use my PIXARTPRO voucher only on certain items in an order?

No, the voucher is applied to the entire order. If you decide to use a voucher on an order, you must use it for all print jobs within that order. It will be automatically divided between all of the items. Remember that in all cases the minimum cost of each print job is €1.

Can I use the PIXARTPRO voucher in conjunction with a promotion?

Yes, you can use a PIXARTPRO voucher on an order that contains items on special offer.

I have recently changed VAT number and had PIXARTPRO credit on my other account, can I transfer it to my new account?

Amounts accrued on different accounts cannot be combined or transferred, even if they belong to the same person or company.

Termeni și condiții de adeziune la program

Pentru a participa la program trebuie să plătesc o taxă de înscriere?
Nu trebuie să plăteşti nici o taxă pentru a te înscrie în program.
Ce este programul STARWAY?
STARWAY este un program structurat de loialitate ce oferă servicii de Customer Care exclusive, promoţii dedicate şi beneficii celor mai loiali clienţi Pixartprinting. Pentru termenii de înscriere, consultă secţiunea STARWAY Membership din FAQ; pentru informaţii suplimentare vezi secţiunea Termeni şi Condiţii.
Cum devin membru STARWAY?
Poţi deveni membru al programului STARWAY doar îndeplinind condiţiile Pixartprinting, bazate pe numărul annual de comenzi combinat cu valoarea anuală a comenzilor: acceptăm toţi clienţii care au efectuat cel puţin 20 de comenzi cu o valoare mai mare de 10.000 de euro între 01/01/2018 şi 31/12/2018. Includerea în program va fi confirmată prin email şi trebuie acceptată de către client.
Voi primi un card de membru?
Statutul de membru va fi confirmat după ce ai primit un card de membru anual, valabil pentru anul în curs, ce va fi trimis prin poştă pe adresa ta de facturare.
Pot cere un duplicat în cazul în care îl pierd?
Poţi cere înlocuirea cardului doar prin intermediul contului de aparteneţă la program şi contactând direct serviciul clienţi: info.ro@pixartprinting.com.
Procesarea noului card va dura 4-6 săptămâni.
Pot să împart beneficiile STARWAY cu alte persoane?
Nu este posibil, calitatea de membru STARWAY se atribuie unei singure persoane cu un cont unic. Aceasta nu este transferabilă şi poate fi folosită doar de către Membrii Activi.
Cum pot verifica dacă am fost acceptat în program?
Pentru a verifica dacă ai fost înscris în programul STARWAY, verifică dacă ai primit un email de la Pixartprinting, prin care te anunţăm că ai fost înscris în program şi îţi comunicăm codul personalizat STARWAY şi nivelul tău în program.
Pot avea mai mult de un profil în cadrul STARWAY?
Apartenenţa la STARWAY este atribuită pe bază individuală şi pentru un singur cont; nu se pot crea mai multe profiluri.
Programul are un termen limită?
Programul expiră pe 31/12/2018. La scurt timp după expirare, vei primi un email cu regulamentul de reînnoire pentru anul următor.
Mă pot retrage din programul STARWAY în orice moment?
Calitatea de membru poate fi retrasă de către Pixartprinting în orice moment ca urmare a folosirii frauduloase sau neadecvate a programului STARWAY, sau pentru nerespectarea Termenilor şi Condiţiilor programului.
În cazul în care doreşti să te retragi din program înainte de data de expirare, acest lucru se poate face oricând.

STARWAY Membership

Pot fi acceptaţi membri noi pe parcursul întregului an?
Nu. Pentru 2018, sunt acceptaţi cei care îndeplinesc criteriile pe parcursul anului 2017. pe data de 31 decembrie 2018, statutul de membru va fi updatat şi noi membri vor fi acceptaţi pentru 2019.
Când îmi expiră statutul de membru al unui nivel specific al STARWAY?
Apartenenţa la Star, Red Giant, sau Supernova este valabilă de la data acceptării şi până la finalul anului calendaristic (31 decembrie anul curent).
Cum pot beneficia de promoţiile dedicate nivelului meu STARWAY?
Toţi membrii activi vor primi un email lunar cu promoţiile speciale pentru luna respectivă. De asemenea, secţiunea STARWAY de pe site-ul Pixartprinting conţine toate informaţiile referitoare la ofertele curente pentru membrii STARWAY. Toate promoţiile curente sunt activate automat şi sunt valabile după ce Membrii Activi s-au logat pe pagina personală.
Numărul tău STARWAY poate fi de asemenea folosit pentru a beneficia de serviciul personalizat Customer Care (UserHub).
Ce este UserHub?
Serviciul de asistenţă UserHub este un canal exclusiv Customer Care Pixartprinting SpA. Prin intermediul unui cod personal, al unui număr de telefon dedicat şi al unui operator ce vorbeşte limba ta, ai la dispoziţie toate serviciile de Customer Care ale Pixartprinting, având prioritate în ceea ce priveşte timpii de aşteptare.
De asemenea, ai posibilitatea să fii apelat prin intermediul funcţiei CALL ME NOW, care poate fi accesată de pe pagina ta personală.
Ce este CALL ME NOW?
Un serviciu exclusiv de la UserHub assistance: operatorii noştri te vor suna înapoi în scurt timp. Logându-te în contul tău Pixartprinting, vei găsi o pagină dedicată, unde poţi insera numărul de telefon la care doreşti să fii apelat.
Care este structura programului STARWAY?
Există 3 niveluri ale programului STARWAY - Star, Red Giant şi Supernova.
Star este primul nivel al programului; Red Giant este cel de-al doilea nivel, iar Supernova este al treilea nivel al programului.
Includerea în program se face pe baza unui număr nimin anual de comenzi efectuate în combinaţie cu valoarea achitată.
Care sunt cerinţele stabilite în program, necesare pentru a intra într-unul din cele praguri diferite?
În continuare sunt cerinţele pentru fiecare nivel:

- Star: Clienţii care au efectuat minim 20 de comenzi cu o valoare mai mare de 10.000 de euro (valoare netă, excluzând comenzile anulate şi taxele aplicate) între 01/01/2018 şi 31/12/2018. Ambele condiţii trebuie îndeplinite.

- Red Giant: Clienţii care au efectuat minim 20 de comenzi cu o valoare mai mare de 30.000 de euro (valoare netă, excluzând comenzile anulate şi taxele aplicate) între 01/01/2018 şi 31/12/2018. Ambele condiţii trebuie îndeplinite.

- Supernova: Clienţii care au efectuat minim 20 de comenzi cu o valoare mai mare de 50.000 de euro (valoare netă, excluzând comenzile anulate şi taxele aplicate) între 01/01/2018 şi 31/12/2018. Ambele condiţii trebuie îndeplinite.

Tabel recapitulativ:

NivelComenzi anualeValoarea anuală a comenzilor
Star2010.000 Euro
Red Giant2030.000 Euro
Supernova2050.000 Euro
Când începe şi când se încheie programul STARWAY?
Programul STARWAY pe anul 2018 începe oe 5 mai şi se încheie pe 31 decembrie 2018. În funcţie de activitatea lor pe anul 2018, clienţii vor primi notificări despre statutul de membru STARWAY pentru anul 2019 .
Pot să mă înscriu singur în programul STARWAY?
Statutul de membru este acordat doar de către Pixartprinting în funcţie de un set de criterii, indicate Termeni şi Condiţii.
Toţi membrii participanţi vor fi înştiinţaţi prin email în prima săptămână din luna mai 2018, data de începere a programului.
Cum folosesc asistenţa telefonică prioritară?
Vei primi un email cu un număr Customer Care dedicate pe care îl poţi apela, împreună cu un cod personal ce va trebui introdus în timpul apelului. Vei fi recunoscut automat şi conectat cu un operator.
Cum folosesc asitenţa email prioritară?
Este nevoie doar să ne trimiţi un email de pe adresa folosită în momentul înregistrării. Emailul tău va fi recunoscut automat şi va fi considerat prioritar.
Cum îmi pot recupera numele de utilizator şi parola?
Pentru a-ţi recupera parola, click pe LOGIN în partea de sus a paginii > “Ai uitat parola?” şi introdu adresa de email folosită în momentul înregistrării. În câteva minute vei primi un email cu datele solicitate; ai grijă ca emailul să nu ajungă în spam.
Cât de des voi primi informaţii legate de program?
O dată pe lună, vei primi noutăţi despre oferte promoţionale special create pentru tine, împreună cu un sumar al beneficiilor exclusive ce se aplică nivelului tău de apartenenţă.
Cum pot verifica nivelul meu online?
În scurt timp vei putea să accesezi contul tău de pe site-ul Pixartprinting şi să verifici statutul pe pagina personală.

Servicii şi promoţii

Care sunt promoţiile dedicate Nivelului Star?
Pentru membrii Star avem o promoţie lunară pentru un produs, ce poate fi folosită pentru 5 printuri.
Care sunt serviciile dedicate Nivelului Star?
Serviciile dedicate Nivelului Star sunt:

1. UserHub (serviciu de telefonie şi email dedicat) este un serviciu exclusiv Customer Care: Folosind un cod personal şi comunicând cu un operator care vorbeşte limba ta, vei primi rapid răspunsuri la toate întrebările tale.
Cu funcţia Call me now, vei putea fi apelat înapoi la numărul dorit doar logându-te în contul tău.

2. În fiecare lună vei avea acces la produse noi lansate şi la toate produsele şi formatele suplimentare publicate pe site.
Care sunt promoţiile dedicate Nivelului Red Giant?
Pentru membrii Red Giant avem două promoţii lunară pentru două produse, ce pot fi folosite pentru 5 printuri fiecare.
Care sunt serviciile dedicate Nivelului Red Giant?
Serviciile dedicate Nivelului Red Giant sunt:

1. UserHub (serviciu de telefonie şi email dedicat) este un serviciu exclusiv Customer Care Pixartprinting: Folosind un cod personal şi comunicând cu un operator care vorbeşte limba ta, vei primi rapid răspunsuri la toate întrebările tale.
Cu funcţia Call me now, vei putea fi apelat înapoi la numărul dorit doar logându-te în contul tău.

2. În fiecare lună vei avea acces la produse noi lansate şi la toate produsele şi formatele suplimentare publicate pe site.
Care sunt promoţiile dedicate Nivelului Supernova?
Pentru nivelul Supernova avem 2 promoţii lunare pentru 2 produse, ce pot fi folosite pentru 10 printuri fiecare.
Care sunt serviciile dedicate Nivelului Supernova?
Serviciile dedicate Nivelului Supernova sunt:

1. UserHub (serviciu de telefonie şi email dedicat) este un serviciu exclusiv Customer Care Pixartprinting: Folosind un cod personal şi comunicând cu un operator care vorbeşte limba ta, vei primi rapid răspunsuri la toate întrebările tale.
Cu funcţia Call me now, vei putea fi apelat înapoi la numărul dorit doar logându-te în contul tău.

2. În fiecare lună vei avea acces la produse noi lansate şi la toate produsele şi formatele suplimentare publicate pe site.
Starway is our loyalty programme, designed to reward our best customers, people who depend on the quality of our printing service to fulfill their creative ambitions and business objectives.
PIXARTPRO
We'll give you cash back on what you spend every month.
It's simple! Spend at least €1 over the course of a month and we'll reward you with a voucher to use the following month.
2,5%
VOUCHER
if you spend
1 - 499 €
5%
VOUCHER
if you spend
500 - 1.499 €
7,5%
VOUCHER
if you spend
1.500 - 4.999 €
10%
VOUCHER
if you spend
5.000 € +
MORE DETAILS >
BENEFITS
We support you with a dedicated and exclusive range of services and promotions designed to help your business grow.
pixartpro
PIXARTPRO
Automatic access to PixartPro: every month, we give you cash back
assistenza
USERHUB
Jump straight to the front of the queue for all our customer care services.
call_me
CALL ME NOW
Request an instant callback from one of our dedicated customer care operators.
promozioni
DEDICATED PROMOTIONS
Exclusive promotions on our products every month.
opportunita
ALL OUR
SAMPLE PACKS

Always available to you for just 1€ on our website.
anteprime
SPECIAL PREVIEWS
Get sneak previews of new arrivals in our catalogue before anyone else.
LEVELS
Starway comprises three levels. Find out how to reach them.
Star
STAR
Annual spend
At least 10.000€

Number of orders per year
At least 20
MORE DETAILS >
Red Giant
RED GIANT
Annual spend
At least 30.000€

Number of orders per year
At least 20
MORE DETAILS >
Supernova
SUPERNOVA
Annual spend
At least 50.000€

Number of orders per year
At least 20
MORE DETAILS >
COMPARISON

Cerințe

StarRed GiantSupernova
Nr de comenzi pe an > 20 > 20 > 20
Cheltuieli anuale > 10.000 € > 30.000 € > 50.000 €


Beneficii exclusive

StarRed GiantSupernova
Promoţii lunare 1 produs
x5 exemplare
2 produse
x5 exemplare
2 produse
x10 exemplare
Mostrare
şi ghiduri de culori
1 exemplar
la fiecare 3 luni reducere 90%
3 cexemplare
la fiecare 3 luni reducere 90%
5 exemplare
la fiecare 3 luni reducere 90%
Asistenţă UserHub UserHub UserHub
Previews
Termeni şi Condiţii >
FAQ >